เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook

เข้าไปที่หน้าแฟนเพจของท่าน การเปลี่ยน URL จำเป็นต้องทีคนไลท์ให้ครบ 25 Like
แต่บางครั้งก็เปลี่ยนได้เลย ไม่ครบ 25 ไลท์ก็เปลี่ยนได้ เป็นที่ระบบ Facebook
หรือเข้าไปที่หน้า https://www.facebook.com/username

เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook

เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook

เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook

เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook

เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook

เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook

เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook

เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s