เข้าไปที่หน้าแฟนเพจของท่าน การเปลี่ยน URL จำเป็นต้องทีคนไลท์ให้ครบ 25 Like
แต่บางครั้งก็เปลี่ยนได้เลย ไม่ครบ 25 ไลท์ก็เปลี่ยนได้ เป็นที่ระบบ Facebook
หรือเข้าไปที่หน้า https://www.facebook.com/username

เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook
เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook
เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook
เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook
เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook
เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook
เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook
เปลี่ยนชื่อ URL fanpage facebook
Advertisements