รับลงโฆษณาโปรโมทแฟนเพจ http://www.facebook.com/ads.themoondesign

งบ 400 ลงโฆษณาแฟนเพจ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.200834333429124.1073741833.177802999065591

งบ 500 ลงโฆษณาแฟนเพจ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.200825830096641.1073741831.177802999065591

งบ 700-1,000 ลงโฆษณาแฟนเพจ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.200832890095935.1073741832.177802999065591

ราคาการลงโฆษณา แฟนเพจ ราคารับลงโฆษณาแฟนเพจ การลงโฆษณา เฟสบุ๊ค รับลง โฆษณา News Feed “โฆษณาหน้าฟีดข่าว” โฆษณา facebook fanpage การลงโฆษณา เฟสบุ๊ค การสร้างโฆษณาในเฟซบุ๊ค การลงโฆษณาผ่าน Facebook รับโปรโมท โฆษณา แฟนเพจ facebook fanpage advertising

25561011-010804.jpg

Advertisements